Home > Klára pomáhá > Vzdělávání

Vzdělávací semináře

Seminář pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách či ostatní pomáhající profese.
Dagmar Šléglová
předsedkyně spolku
poradkyně pro pozůstalé, fundraising
+420 739 525 072

„Základy poskytování podpory pečujícím a pozůstalým“. Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2016/0243-PC/SP/PP.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování, jsme schopni zajistit vzdělávání „na klíč“ v našich prostorách nebo ve vašem zařízení. Trvání semináře je šest vyučovacích hodin. Seminář je rozdělen do dvou částí

Pečující - osobnost pečujícího (potřeby pečujícího a rodiny, specifika péče -- možné negativní dopady), osobnost příjemce péče (jednotlivé skupiny, potřeby příjemce péče), podpora pečujících

Pozůstalí - životní styl pozůstalých, možnosti pomoci

Pro pečující:
Půldenní semináře dle aktuální nabídky z následujících oblastí:
Sociální (služby, dávky), zdravotně sociální (pomůcky, práva pacienta a pečujícího), školské, (inkluze, IVP), práva pečujících, paliativní péče, apod. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování.

Lektoři:
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Ing. Mgr. Zdeňka Michálková
Dagmar Šléglová

Cena: dle dohody.

Mohlo by vás zajímat

Společnost přátelská rodině

V listopadu jsme obdrželi certifikát Společnost přátelská rodině. Jsme organizace, která dokáže skloubit práci a rodinný život svých zaměstnanců. Zaměstnáváme lidi s hendikepem. Jsme si vědomi toho, že podpora harmonických vztahů v rodině přispívá k harmonii v celé společnosti.

Kalendář akcí