Home > Klára pomáhá > Projekty > Muzikoterapie

Muzikoterapie

Cílem muzikoterapie je zlepšení celkové kvality života pomocí léčebných hudebních prostředků.
Mgr. Petr Škranc
muzikoterapeut
+420 731 244 851

Co je to muzikoterapie?

Muzikoterapie je samostatná metoda, která používá hudbu jako léčebný prostředek. Její cíle jsou nehudební povahy. Cílem muzikoterapie je např: zlepšení komunikace, pohybové koordinace a celkové kvality života pomocí léčebných hudebních prostředků.

Proč je dobré účastnit se muzikoterapie?

V průběhu muzikoterapeutických setkání je navozena příjemná tvůrčí atmosféra ve skupině, která účastníkům pomáhá uvědomit si jaká jej jejich osobnost, co v životě chtějí a kam kráčejí. Dále muzikoterapie účastníkům pomáhá vyrovnat se s nemocí nebo náročnou životní situací.

Další výhody pro účastníky muzikoterapie

  • Nemusí umět hrát na hudební nástroj
  • Nemusí umět zpívat
  • Nemusí umět číst noty
  • Nemusí mít dobrý hudební sluch
  • Nemusí se obávat neúspěchu, vše je zařízeno tak, aby každý účastník porozuměl instrukcím jednotlivých cvičení
  • V muzikoterapii se s chybou pracuje jako se zcela přirozenou součástí života. Účastníci si mohou dovolit opakovaně chybovat.

V průběhu muzikoterapeutických setkání je navozena příjemná tvůrčí atmosféra ve skupině, která účastníkům pomáhá uvědomit si jaká jej jejich osobnost, co v životě chtějí a kam kráčejí.

Muzikoterapie pracuje ve třech základních oblastech:

Práce s tělem

Práce s tělem nám pomáhá k lepšímu uvědomění tělesného schématu. Pokud si uvědomujeme naše vlastní tělo, dostáváme se k lepšímu vnímání sebe sama a lépe se orientujeme v čase a prostoru. Při práci s tělem využíváme různých rytmických cvičení, která hrajeme na naše tělo. Jedná se o jednoduché rytmické prvky jako např: dupání, tleskání, pleskání apod. Jednotlivé, výše zmíněné prvky, jsou seřazeny do určitých struktur a pravidel.

Práce s hlasem

Náš hlas je dokonalý hudební nástroj, který nám umožňuje získat hlasový projev s uvolňujícími a ozdravujícími pocity, které souvisí s tělesnou pohodou. Lidský hlas v muzikoterapii slouží k rozvoji vzájemné komunikace a sdělování emocí. V práci s hlasem využíváme především vnímání vlastního dechu, různých cvičení zaměřených na vnímání hlasu, společného zpěvu písní a zpívaných rozhovorů.

Práce s hudebním nástrojem

Hudební nástroj v muzikoterapii slouží k navození neverbální komunikace. Používá se všude tam, kde již slova nestačí. Jedná se o stavy po infarktu, cévní mozkové příhodě nebo obtížné životní situace, které se slovně hůře popisují. K vlastní práci s hudebním nástrojem jsou používány jednoduše ovladatelné rytmické nástroje Orffova instrumentáře a hudební nástroje vyrobené pro účely muzikoterapie, které mají jednoduchý způsob hry.

Kalendář akcí