Home > Klára pomáhá > Projekty > Pro místní komunity

Pro místní komunity

Projekt Pro místní komunity je zaměřen na stmelování místních komunit a vytváření vstřícného a přátelského prostředí v obcích a v místních lokalitách ve městech.
PhDr. Lukáš Karnet
revizor
koordinátor pro styk s veřejností a konzultant
+420 603 908 969

Existence zdravé místní komunity a dobré mezilidské vztahy usnadňují život znevýhodněným občanům - seniorům, zdravotně postiženým, chronicky nemocným… A také lidem, kteří jim pomáhají a pečují o ně.

Proto naše organizace podporuje místní spolkový život, podporuje aktivní občany a v neposlední řadě také mezigenerační soužití jako základní předpoklad fungujících rodinných vztahů.

A jak to děláme konkrétně?

1. Muzikoterapie, individuální a skupinová - jako nástroj komunikace, relaxace… (odkaz)

2. Přednášková činnost - organizace (kluby seniorů, kulturní centra, Domovy…) si u nás mohou objednat přednášku na zajímavá témata -zaměřeno zejména na místní komunity, její historii, přenášky o osobnostech apod., je možné se domluvit i na dalších tématech.

3. Pořádáme divadelní představení nebo koncert alespoň jedenkrát do roka 

Úzce spolupracujeme s radnicemi jednotlivých obci (v Brně městských částí). Distribuujeme letáky, účastníme se společenských akcí.

Chceme být součástí života obce, místní komunity.

Kalendář akcí