Mezi generace

Vedoucí projektu

PhDr. Lukáš Karnet

koordinátor pro styk s veřejností, konzultant
+420 733 678 819

Projekt Mezi generace naplňuje jedno z poslání naši organizace – stmelování místních komunit – i stmelování vícegeneračních rodin –  vytváření vstřícného a přátelského prostředí v obcích a v místních lokalitách ve městech. Existence zdravé místní komunity a dobré mezilidské vztahy usnadňují život znevýhodněným občanům – seniorům, zdravotně postiženým, chronicky nemocným a také lidem, kteří jim pomáhají a pečují o ně.

Z toho důvodu naše organizace podporuje místní spolkový život, podporuje aktivní občany a v neposlední řadě také mezigenerační soužití jako základní předpoklad fungujících rodinných vztahů.

V roce 2018 hodláme v rámci projektu Mezi generace rozvíjet tyto 3 subprojekty:

  1. přednášková činnost – zaměřeno zejména na místní komunitu, její historii, ale také osvětu a informovanost např. v sociálním poradenství apod.
  2. muzikoterapie (individuální a skupinová) – jako nástroj komunikace a relaxace.
  3. společné malování – mezigenerační aktivita společného malování seniorů a vnoučat prostřednictvím grafických tabletů.

Tyto subprojekty budeme realizovat ve spolupráci s místními komunitními (kulturními) centry, kluby seniorů a také místní samosprávou.

Vážení uživatelé,

omlouváme se za dočasné omezení webových stránek. Připravujeme pro vás novou prezentaci.

Děkujeme za pochopení.

Klára pomáhá z.s.