Nabídka kompenzačníh pomůcek

V rámci projektu č. 3640057 s názvem: „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ Vám nabízíme možnost zapůjčení kompenzačních, didaktických a rehabilitačních pomůcek. Prostřednictvím těchto pomůcek je možný rozvoj psychomotorického vývoje dítěte a zlepšení šance dítěte na kompenzaci jeho zdravotního postižení a na jeho budoucí integraci do společnosti.

Pomůcky, které budou k dispozici:

Balónková sopka – tato opora povzbuzuje dítě k fyzickému rozvoji. Dítě může naplnit střed 6 barevnými míčky, udeřit do otočné koule nahoře nebo do veselé postavičky uprostřed, aktivuje velkou erupci, díky madlům se dítě snadno postaví a dosáhne do středu.

Světelný panel – světelný panel je určen pro zrakovou stimulaci hry sobrázky a hračkami. Tento model lze doplnit různými úchyty pro zavěšení libovolných hraček.

Vibrující žába – žába reaguje na jakýkoliv hlasný zvuk vibrací. Vibrace velké plyšové žáby poskytují hmatovou, vibrační a somatosenzorickou stimulaci.

Oboustranná tabule s aktivitami – větší samostatně stojící tabule s aktivitami, s cílem podpořit skupinové aktivity a sdílení.

Pružné křeslo – každý pohyb hlavy vede k jemnému pohybu křesla, co poskytuje dítěti unikátní vestibulární zpětnou vazbu.

Perličkový polohovací vak – slouží k relaxaci a rozvoji motorických schopností dítěte.

Komunikátor iTakl – zpřístupňuje zjednodušenou komunikaci, pomocí odpovědí ANO/NE.

Učební psací tabulka – tabulka rozvíjí grafomotorické dovednosti dítěte a podporu správného úchopu psacího náčiní.

Hračka adaptovaná pro spínač – hračka pomáhá dětem s postižením porozumět principu příčiny a následku – vždy když stlačí ovladač, hračka se aktivuje.

I-Pady – pomoc při všestranném rozvoji dítěte.

Více informací o pomůckách naleznete na webu www.dorea-eliada.cz