Dávky hmotné nouze

(poslední aktualizace: 20. 2. 2017)

Informace ze zdravotních pojišťoven

Příspěvky v rámci prevence poruch duševního zdraví můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu:

  • až 500 Kč na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům nad 65 let. Pomůcky jsou uvedeny na webu http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky.
  • až 1 000 Kč na edukaci rodin v rámci prevence emočního vyčerpání osob, které pečují o rodinné příslušníky nemocné Alzheimerovou chorobou. Příspěvek bude poskytnut na kurzy a edukačně relaxační pobyty, které organizuje Česká alzheimerovská společnost.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.